Polycarbonate chống đạn


PC Film

Polycarbonate tán xạ (Diffusion sheet)
 

Tấm cách nhiệt (Heatcut sheet)
 

LGP
 

PETG
 
0932 066 699