GIẾNG TRỜI TỰ ĐỘNG

GIẾNG TRỜI TỰ ĐỘNG THÔNG MINH là ứng dụng đột phá trong lĩnh vực chiếu sáng và lấy gió, tiết kiệm năng lượng.

Tấm polycarbonate rỗng làm tường

Tấm polycarboanate rỗng có dạng lưỡi và rãnh được ghép nối với nhau tạo thành hệ thống module hoàn chỉnh, chiều rộng tấm 500 mm. Độ dày có sẵn 16...

0932 066 699